Vytvořeno www.nadohled.cz

Fotbal v chůzi

Nové odvětví fotbalu, které vzniklo v Anglii jako aktivní sportování seniorů ve věku 60+

Plavání La Manche

Není důležité přeplavat,
ale udělat něco pro sebe!

Vitalita a kondice

pohybové aktivity, jóga, cvičení na židlích, petanque, hry, rehabilitace, prevence