Kdo jsme, co chceme

Zvonkohra z.s. SenSen Teplice

Kdo jsme

Spolek seniorů  „ Z v o n k o h r a “ vytváříme na Teplicku my ve zralém věku 60 a více, jimž se v čase za středem života významně změnily životní okolnosti a je třeba se s tím vyrovnat. Je správná chvíle, poznat nové přátele.

Žít  soběstačně a aktivně ve svých domovech.
Dělat něco pro sebe i pro druhé.
LIDÉ SPOLU A SOBĚ.

 Klub byl založen dne 1. 3. 2014, Spolek zapsán v Rejstříku 17. 2. 2015. 

Čtěte o nás, pište nám, zapojte se do činnosti některého klubu!
Těšíme se na setkávání s dobrými a spolehlivými přáteli v klubovně Alejí ul. 46, Teplice.
Ing. Helena Voctářová a celý výbor

Email: klub.zvonkohra@centrum.cz         SMS: 602 151 399           www.lidespolu.cz

1. Pro členy  zájmových klubů:

Přihlaste se včas předem emailem či SMS. Obdržíte  osobní podrobné pozvání a Informace. Kapacita je omezená.
   X    ELEGANCE A PŘIROZENOST S JOLANKOU – klubovna v Alejní ul.,
          Toužíme po lepší náladě? Zacvičme a zatančeme si.
   X   Klub.SEN kreativ Jarka -  klubovna Alejní ul. vždy ve středu odpoledne
         - Kurz malování na hedvábí vždy pro dvě osoby + lektorka JO
         - Kreativní tvorba ve skupině spolu s lektorkou JO
   X   Klub.SEN  pracuji s TABLETEM  a PC -  klubovna Alejní ul./ Ríša a studenti                                   
        Klub.SEN mysl v kondici, INTERAKTIVNĚ a u kafíčka klubovna v  Alejní ul.
   X    FOTO Klub.SEN  s panem Stryjou - klubovna v Alejní ul.
   X    Klub. turistů - Výlety a vycházky s Karlem Stupkou  - vždy osobní pozvání
          - La Manche VII. ročník a každoročně   – Karel Stupka a všichni
   X   Fotbal 60+ - SENIOR SPECIÁL SPORT Teplice   má vlastní plán tréninku

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX       

2. Pro veřejnost připravujeme vzdělávání a další program s potěšením.
    Vždy zveme předem.      
                                                                                                                                                         

Všichni se například moc těšíme na hudební setkávání s Petrem a na zajímavé besedy, promítání a přednášky.

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX