Fotoklub SEN vystavuje!

Studium fotografování pro seniory vskutku zralého věku klubovou formou vzniklo díky vstřícnosti, pochopení a obětavosti erudovaného, akčního fotografa pana Milana Stryji.
Děkujeme také za podporu Gymnázia Teplice a jeho vedení. Zvládli jsme vysvětlování základů, principů a teorie úspěšného fotografování. Učíme se přemýšlet a připravovat si
realizaci svého zamýšleného záměru, co a jak vyfotit. Ve zralém věku máme zajímavou motivaci k novým snahám a cílům. Chceme prožívat, nacházet další dimenze světa kolem nás. Bonusem je
krásná společná práce a přátelství.
12.7.2023 Ing Helena Voctářová
RNDr. Zdeněk Bergman dodává: Fotoklub SEN, který se již dva roky schází pod patronací naší školy, pořádá výstavu prací
svých členů. Ti se pod vedením profesionálního fotografa Milana Stryji dopracovali k velmi
dobrým výsledkům. Posoudit to můžete sami na výstavě, která probíhá na Gymnáziu Teplice od 12. července do 31. srpna 2023.