Pár dobrých přátel mít, co uměj za to vzít …

Je čas složitý pro nás pro všechny. Vyhlášený nouzový stav, osamocenost, omezené možnosti a zvýšené riziko pro některé lidi mezi námi.

V téhle situaci se okamžitě vytvořila skupina obětavých, v pravém slova smyslu senzačních seniorek. Začaly rovnou a bez dlouhých řečí ve své izolovanosti doma bez nároků na odměnu a halasného upozorňování šít ústní roušky pro ty, kdo je potřebují.

Máte naše uznání a respekt, děvčata: Irenka Dóšová, Joli Hlinková, Jana Hrušková a Jarka Otvinovská.

Organizaci a logistiku, náročnou práci v terénu jistí Tomáš Minařík a Jožka Kolmanová.

Ráda všechny informuju. Děkuji těm, které pár let znám, vážím si jich a mám je ráda. Vstřícnost, ochota a obětavost je jim vlastní. DÍK.
S úctou Helena Voctářová

Foto v úvodu: Jiří Doležal