Pozvání na krásný zájezd

Mimořádný výlet do Prahy připravujeme

ve čtvrtek 27. 6. 2019

Náš spolek Zvonkohra obdržel jako ocenění pěkný dárek od Nadace SenSen.

Vstupenky do Národního muzea a také do Muzea Kampa. Organizace zájezdu do Prahy se ujaly Marie Němečková (tel. 736 629 498)  a    Irena Kášová ( tel.776 102 075).

Bude připravena samostatná pozvánka s uvedením detailů zájezdu. Přihlaste se děvčatům SMS nebo osobně, pojedeme a prožijeme ten den společně.