🎼PETR KAŠPAR, senzační senioři a hudba🎼

Říká se, že hudba je dar od Boha – univerzální dorozumívací prostředek pro lidi na celém světě bez ohledu na to, jakým mluví jazykem. Pro Petra Kašpara se hudba stala koníčkem, povoláním, osudem – je bývalý dlouholetý člen Severočeské filharmonie v Teplicích. Mnoho roků stojí Petr v čele známé teplické kapely Clarinet Society, jejíž repertoár je zaměřený na swing a populární hudbu. S dalším jejím členem, Vaškem Tůmou, jej pojí navíc dlouholeté životní přátelství, výborně na sebe slyší a jejich společný lehce suchý humor je vždycky vítaným zdrojem dobré nálady.
Petr Kašpar je znám jako nadšený popularizátor hudby. Velmi krásným počinem v tomto směru je několikaleté „Hudební setkávání“ se seniory spolku Zvonkohra. Celkem těchto krásných potkání s Petrem a hudbou bylo šedesát šest. Vyprávění o nejkrásnějších hudebních skvostech, skladatelích i interpretech a také o životě, jeho krásách i těžkostech, se stalo pro nás všechny ve spolku krásným dárkem, který jsme od Petra pravidelně dostávali.
Koncem roku 2021 Petr připravil Francouzský šanson, hudbu lásky a srdce. Osobnosti Edith Piaf, Gilbert Bécaud, Mireille Mathie, Yves Montand, Charles Aznavour. Dále následovala Tohle setkání bylo mimořádné , emocionální, nezapomenutelné, noblesní .
V roce 2022 ve spolupráci s R. Sedláčkem Petr Kašpar připravil hudební skvosty, doplněné
dobovými videi. Petr vzpomínal a oslavil s námi JAROSLAVA JEŽKA, CLARINET SOCIETY, SKVĚLOU FILMOVOU HUDBU, DIVADLO SEMAFOR , 60 LETÉ VÝROČÍ BEATLES . ÚŽASNOU , EMOČNĚ SILNOU PRO TEČKOU ZA POZNÁVACÍM CYKLEM BYLA FILMOVÁ GROTESKA .
DĚKUJEME VÁM, PETŘE , ZA KRÁSNÁ SPOLEČNÁ LÉTA , ZA
66 HUDEBNÍCH SETKÁNÍ S PETREM KAŠPAREM.
Během téměř osmi let let jsme poznali Petra Kašpara nejen jako skvělého muzikanta a znalce hudby, ale také jako člověka. Citlivá a vnímavá duše, jasný a čistý pohled na život, dokonale čestný a charakterní muž. S hlubokou úctou se před Vámi skláníme, Petře a co nejsrdečněji děkujeme za krásné společné chvíle.
Jménem příznivců Vám, Petře, přejeme pevné zdraví, dost životních sil a krásné hudební zážitky. To přání je i pro Vaše věrné přátele Helenu a Vaška Tůmovy.
Ať Vám život přinese ještě mnoho radosti, překvapení a také krásné výzvy.
Těšíme se na viděnou a na setkání s Vámi zas a znova.
SENZAČNÍ SENIOŘI + Helena Voctářová
Zvonkohra z.s. SEN SEN Teplice
LIDÉ SPOLU A SOBĚ