GENIALITA PTÁKŮ

Na Gymnáziu Teplice se právě teď vydali senioři na dobrodružnou výpravu za pochopením různých druhů geniality, díky nimž jsou ptáci tak úspěšní. Jsou všude kolem nás. V našem krmítku, v parcích, na ulicích, v lesích a lučinách, na horách, na nebi, u vody. Ptáci s výjimečnými schopnostmi či dovednostmi technickými, společenskými, hudebními, prostorovými. Ptáci zkoumající a přizpůsobiví rozšiřují naši definici inteligence. K vyvinutí chytrého mozku vede více než jedna cesta….

Průvodkyní na této výpravě je žena, která přírodě a jejímu poznávání zasvětila svůj život, Mgr. Pavla Bergmanová. Nadšená a zanícená bioložka, milovnice přírody a také skvělá vypravěčka, učitelka s charizmatem, které zaplaví a zcela zaujme posluchače.
Děkujeme za krásné zahájení šestidílného seriálu.

Za všechny ze srdce Helena.